Кадамжай шаарынын жетекчилери

Пазылов Асанбай

 

2012-ж декабрь айынан – 2013-ж. декабрьга чейин.

Камбаров Толкунжан

 

2014-ж. апрель айынан – 2017 –ж. июль айына чейин

Бегалиев Бакытбек

Бегалиев Бакыт

 

  • 2017-ж. июль айынан – 2021-ж. март айына чейин.

 

  • 2021-ж. июнь айынан баштап – Бегалиев Бакыт кайрадан мэр болуп шайланды.