Жаштардын арасында достукту бекемдөө.

2021-жылдын 4-ноябрында  Кадамжай шаардык мэриясынын алдындагы  коомдук алдын алуу борбору  (КААБ) тарабынан  Кадамжай  шаарынын аймагындагы  мектептердин  окуучуларынын  арасында  достукту бекемдъъ, алардын ден-соолугун чындоо, жаш ъсп\р\мдърд\н  спротко болгон  кызыгуусун  арттыруу  жана  жаштар арасындагы  кылмыштуулуктун алдын алуу  максатында спорттук мелдеш  уюштурулуп  ъткър\лд\.Бул иш чарага  търт мектептин  окуучулары катышты.

 

Буга чейин Баткен ОИИБнын Басма съз кызматы тарабынан  таратылган маалыматы туура эмес.