Мэриянын алдындагы ишканалар

Кадамжай шаарынын мэриянын алдындагы ишканалар жөнүндө кыскача маалыматтар:

 

Ишкананын аталышы

Ишкана жөнундө маалымат.

Байланыш үчүн

1.       

 Кадамжай шаарынын мэриясынын алдындагы

«Тазалык» чарбалык эсептеги муниципалдык ишканасы

Муниципалдык ишкана шаардык аймактарды санитардык тазалоо боюнча коммуналдык тейлөө, шаардын жолдорун, тышкы көрктөндүрүү  элементтерин күтүү, ошондой эле шаардагы  калктын жана чарба жүргүзүүчү  субъектилердин  каражаттарынын эсебинен катуу тиричилик калдыктарын чогултуу жана ташып чыгаруу иш аракетин жүргүзөт.

Жетекчи: Зикиряев Уланбек

Тел: 0559 46 48 42

Дареги: Пүлгөн айылы, Орозбеков көчөсү

2.       

«Кадамжай суу канал» муниципалдык ишканасы

Кадамжай шаарынын тургундарын сугат суу менен камсыз кылуу багытында иш алып барат.

Жетекчи: Абдырахманов Абдсаттар

Тел: 0772030315, 03655-5-13-89

Электрондук дареги: 59farida@mail.ru

Дареги: Кадамжай шаары, К.Ысманов көчөсү №4

3.       

Кадамжай шаарынын мэриясынын алдындагы таза-суу «Азим Булак» муниципалдык ишканасы

Кадамжай шаарынын аймагындагы шаар калкын таза-суу менен камсыз кылуу багытында ишмердүүлүк жүргүзөт.

Жетекчи: Шакирова Хабибахон

Тел: 0777046256

Дареги: Кадамжай шаары, А.Ороз көчөсү №4

4.       

 Жайыт комитети

Жайыт маселелерин карайт

Жетекчи: Зайляпов Эрали

Тел: 0773 80 52 77

Дареги: Кадамжай шаары, Орозбеков көчөчсү №200

5.       

Муниципалдык Менчик Департаменти

Кадамжай шаарынын  аймагындагы  муниципалдык менчиктин карамагында, пайдалануусунда, тескөөсүндө турган, жергиликтуу бюджетке киреше алуучу булак катары кызмат кылуучу муниципалдык кыймылсыз жана кыймылдуу мулкторду  башкарууга жана тескөөгө түздөн-түз катышат.

Жетекчи: Кулмурзаев Тойчубек

Тел: 0771 13 06 81

Дареги: Кадамжай шаары, Орозбеков көчөчсү №200