Шаардык кенешинин аппараты

Ураимов Эркин Нусуратиллаевич

Кадамжай Шаардык Кенешинин Төрагасы

Эшанкулова Авахан Сартыбаевна

Жооптуу
катчы

Максутова Нурхан Жапаровна

Башкы
адис

Садыков Нурбек Бахавадинович

Жетектоочу
адис