Кадамжай шаарынын паспорту

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

П А С П О Р Т

 

__________

ШААР: КАДАМЖАЙ

РАЙОН: КАДАМЖАЙ

ОБЛАСТЬ: БАТКЕН

01.2020- жыл

2020-жылдын 1-январына карата Кадамжай шаары боюнча

ПАСПОРТ

Кадамжай шаары 2012-жылдын 27-сентябрында Кыргыз Республикасынын №168 Мыйзамына негиз Кадамжай поселкалык башкаруусунун базасында Орозбеков айыл аймагына караштуу Пүлгөн, Ташкыя, Чалташ айылдарын бириктирүү менен түзүлгөн.

 

https://drive.google.com/file/d/1YQnUsabDLLoJq4KHvwrTA4eadjET-Swc/view?usp=sharing