Кеңештин аппараты

Абдыразаков Азизбек Камчибекович

Кадамжай Шаардык Кенешинин Төрагасы

Эшанкулова Авахан Сартыбаевна

Жооптуу катчы

Максутова Нурхан Жапаровна

Башкы адис

Садыков Нурбек Бахавадинович

Жетектоочу адис