Байланыштар

Кадамжай шаардык мэриясы

03655 50715

meria-kdm@mail.ru

Кадамжай шаардык кеңеши

03655 50967

kadamzhayshaarkeneshi@mail.ru