Кадамжай шаары

Кадамжай шаары Кыргыз Республикасынын Президетинин 2012-жылдын 27-сентябрындагы №168-Жарлыгы менен Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кадамжай шаар тибиндеги поселогу райондук маанидеги шаардын категориясына киргизилген. 2012-жылдын 26-декабрынан баштап Кадамжай шаардык кенеши түзүлгөн. Кадамжай шаардык кенеши ЖСН:02708201310027 Кадамжай району боюнча Мамлекеттик салык башкармалыгынан 2013-жылдын 27-августунда каттоодон өткөн. 2012-жылдын 25-ноябрындагы шайлоонун жыйынтыгы менен Кадамжай шаардык кенешинин I чакырылышында 21 депутат шайланган.

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамына ылайык Кадамжай шаардык Кенеши шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун өкүлчүлүктүү органы болуп саналат. Шаардык Кенеш сессиялык иштеген, шаардын тийиштүү аймагында жашаган жарандары жалпы, бирдей жана түз шайлоо укугунун негизинде 4 жылдык мөөнөткө жашыруун добуш берүү менен шайланган депутаттардан турат.

Шаардык Кенештин жана анын органдарынын ишинин тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү Кенештердин депутаттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары, шаардын Уставы жана шаардык Кенештин регламенти менен аныкталат.

Шаардык Кенештин депутаттары Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы,болуп өзгөргөн.

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү Кенештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана ченемдик укуктук актылары, ошондой эле ушул регламент белгилеген кепилдиктердин негизинде өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин тоскоолсуз ишке ашыра алышат.

“Жергиликтүү Кенештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”