Сессиялардын графиги

Бекитем

Кадамжай шаардык

Кеңешинин төрагасы

_________А.Абдыразаков

 

Кадамжай шаардык кеңешинин 2021-жылдын II жарым жылдыгында өтүүчү

сессиялардын графиги

 

Сессиялардын аталышы

 

Сессия боло турган күнү

Убактысы

Статусу (ачык же жабык)

1

IV чакырылыш IV сессия

III квартал

Саат 10-00

Ачык

2

IV чакырылыш V сессия

IV квартал

Саат 10-00

Ачык

 

 

Жооптуу катчы:                                                                     А.Эшанкулова