• Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213/10?cl=ky-kg&mode=tekst

 

  • КР «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/203102

 

  • КР “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/311?cl=ky-kg

 

  • КР “Жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/111354

 

  • КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу  органдарына  айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө” мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/203935

 

  • КР “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/202591

 

  • КР “Бюджеттик кодекси”;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/111338

 

  • КР “Жер Кодекси”

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/8?cl=ky-kg

 

  • КР “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/992

 

  • КР “Ичүүчү суу  жөнүндө” мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/200?cl=ky-kg

 

  • КР ”Жайыттар жөнүндө” мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/202594